Kurumsal

Amacımız

                                                            KURUMSAL AMAÇLAR VE HEDEFLER

                                                               HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ

Hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden unsurları tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak. Sağlık çalışanlarının bağışıklama ve rutin muayenelerinin İSG ve ilgili diğer mevzuatlar uyarınca yapılmasını sağlamak.

                                     SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE VE HASTA ODAKLILIK

Sunmakta olduğumuz tüm sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyetni sağlamak. SKS Stanadartlarının eksiksiz şekilde hastane genelinde uygulanmasını sağlamak. Etkinlik, etkililik, verimlilik, hasta güvenliği ve sağlıklı çalışma yaşamı temelinde kalite uyumunu artırmak.

              SAĞLIKLI ÇALIŞMA YAŞAMSAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE VE HASTA ODAKLILIK

Kurumumuzda hizmet veren çalışanlarımızın memnuniyetlerini üst düzeyde tutmak. Kurum çalışanlarına yönelik sosyal akviteler ve faaliyetler düzenlemek.

                                                      PERSONEL EĞİTİM VE GELİŞİMLERİ

Kurumumuzda çalışan kalifiye eleman sayısını nicelik ve nitelik yönünden artırmak. Çalışanlara yönelik kişisel gelişim ve hizmet içi eğitmleri tamamlamak. Sağlık çalışanlarını kurum dışı eğitmlere katlılımını planlayarak sertifikasyon sağlamak.

                              ALT YAPI, DONANIM VE CİHAZ EKSİKLERİNİN GİDERİLMESİ

Birim bazında gerek görülen tüm alt yapı, cihaz ve donanım eksiklerini gidermek. HBYS sistemini güçlendirmek, otomasyon yazılımını geliştirmek. Teşhis ve tanı ünitelerine ek yatırım yapmak. Gerekli görülen bina onarım ve tadilatlarını yapmak, alanların görsel modernizasyonunu sağlamak.

 

 

 

 

E-Randevu E-Laboratuvar
Anasayfa Kurumsal Hizmetlerimiz Hekimlerimiz Tanı ve Tedavi Ünitelerimiz İnsan Kaynakları İletişim
Batman Hastanesi Facebook Batman Hastanesi Twitter Instagram Moryum Yazılım & Grafik