Kurumsal

Hasta Güvenliği Komitesi

1.KOMİTENİN GÖREV ALANI AŞAĞIDAKİ KONULARI KAPSAR:

 • Hastaların doğru kimliklendirilmesi
 • Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması
 • İlaç Güvenli uygulamalarının sağlanması
 • Transfüzyon güvenliğinin sağlanması
 • Radyasyon güvenliğinin sağlanması
 • Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması
 • Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması
 • Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması
 • Hasta Mahremiyetinin Sağlanması
 • Hastaların Güvenli transferi
 • Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi
 • Bilgi güvenliğinin sağlanması
 • Enfeksiyonların önlenmesiLaboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması gibi

     2.KOMİTENİN TOPLANMA SÜRESİ: Yılda 4 kez toplanır.

     3.GEREKTİĞİNDE DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYETLER BAŞLATILIR

Düzeltici Faaliyet: Tespit edilen bir uygunsuzluğun sebebini veya diğer istenmeyen durumu yok etmek için yapılan faaliyet.
Düzeltici faaliyet ise tekrar meydana gelmeyi önlemek için yapılır.

Önleyici Faaliyet: Potansiyel (olabilme olasılığı yüksek olan bir olay) bir uygunsuzluğun sebebinin veya diğer istenmeyen olabilecek 
durumların bertaraf edilmesi için yapılan faaliyet. Önleyici faaliyet bir olumsuz olayın meydana gelmesini önlemek için yapılır.

    4.KOMİTEDE YER ALAN KİŞİLER

NO

GÖREV UNVAN

ADI SOYADI

1

HASTANE BAŞHEKİMİ

DR MURAT KILIÇ

2

KALİTE DİREKTÖRÜ

DR İSMAİL LALE

3

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BİRİM SOR.

VEYSİ MENTEŞE

4

HASTA HAKLARI BİRİM SORUMLUSU

VEYSİ MENTEŞE

5

KALİTE BİRİM SORUMLUSU

ESMANUR ERİŞ

6

İÇ HASTALIKLARI UZMANI

UZ.DR HASAN GÜNEY

7

BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU

SONER BAYADUR

8

ECZANE SORUMLUSU

MEHMET ATALAY

E-Randevu E-Laboratuvar
Anasayfa Kurumsal Hizmetlerimiz Hekimlerimiz Tanı ve Tedavi Ünitelerimiz İnsan Kaynakları İletişim
Batman Hastanesi Facebook Batman Hastanesi Twitter Instagram Moryum Yazılım & Grafik