Kurumsal

Bilgi Güvenliği Sorumlu Ekibi

BİLGİ GÜVENLİĞİNDEN SORUMLU EKİP

S.NO

ADI SOYADI

GÖREVİ

BİRİMİ

1

Dr Murat KILIÇ

Mesul Müdür

İdari Temsilci

2

Op.Dr Can AYDIN

Mesul Müdür Yardımcısı

İdari Temsilci

3

Soner BAYADUR

Bilgi İşlem Sorumlusu

Bilgi İşlem Sorumlusu

*Ekip sekreteri olup, ekibin organizasyon iş, işleyiş ve kayıtlarının tutulmasından sorumludur.

EKİBİN GÖREVLERİ

·         Bilgi Yönetim Sistemi süreçlerine ilişkin hastane politikası oluşturulmalıdır.

·         Bilgi güvenliği ile ilgili mevcut durumu tespit etmeli,

·         Bilgi güvenliği ile ilgili olası riskler belirlenmeli,

·         Tanımlı kullanıcılar için yapılan yetki değişikliklerini izlemeli,

·         Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır.

·         Bilgi güvenliği konusunda çalışanlara yılda en az bir kez eğitim verilmelidir.

E-Randevu E-Laboratuvar
Anasayfa Kurumsal Hizmetlerimiz Hekimlerimiz Tanı ve Tedavi Ünitelerimiz İnsan Kaynakları İletişim
Batman Hastanesi Facebook Batman Hastanesi Twitter Instagram Moryum Yazılım & Grafik