Kurumsal

Akılcı İlaç Kullanım Ekibi

 1. 1.      BİRİM: Eczane ve tıbbi hizmet veren tüm birimler.
 2. 2.      GÖREV ADI: İlaç Yönetimi Ekibi.
 3. 3.      AMİR VE ÜST AMİRLER:
 • Hastane Yöneticisi (Üst Amir)
 • Ekip Başkanı (Amir): Hastane yönetiminden bir kişi Ekip Başkanı olarak görevlendirilir.
 1. 4.      GÖREV DEVRİ:
 • Ekip Başkanı: Başhekim Yardımcısı, ekip toplantısına katılamayacağı durumlarda görevini; Hastane Yöneticisi tarafından yapılan görev dağılımında belirtilen, izinli ve rapor durumunda yerine bakacak diğer Başhekim Yardımcısına devreder.
 • Ekip Üyesi: Ekip toplantısına katılamayacağı durumlarda görevini; Kendisiyle eş değer ünvanda ilgili çalışana veya aynı birimde görevli diğer kişiye veya bir alt ünvanda çalışan kişiye devreder.
 • Ekip Sekretaryası: Ekip toplantısına katılımı zorunludur.
 1. 5.      GÖREV AMACI:
 • Hastanede ilacın dahil olduğu tüm süreçlerde etkin yönetimini sağlamak, hasta ve çalışana yönelik riskleri en aza indirmektir.
 1. 6.      TEMEL İŞ ve SORUMLULUKLAR:

6.1     İlacın dahil olduğu tüm süreçlerin düzenlenmesi ve denetimi; Başhekim Yardımcısı, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı, Eczane Sorumlusu takip eder.

6.2     Hastane formülerinin hazırlanması ve formüler ile ilgili gerekli güncellemelerin yapılması. Eczane Sorumlusu takip eder.

6.3     Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili ilkelerin belirlenmesi ve uygulanması;  Başhekim Yardımcısı, Eczane Sorumlusu takip eder.

6.4     Akılcı antibiyotik kullanım ilkelerinin belirlenmesi ve 'Antibiyotik Kullanım Kontrolü ve Antibiyotik Profilaksi Rehberi' hazırlanması; Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı sorumludur.

6.5     İlaç Yönetimi Ekibi, düzenli aralıklarla (6 ayda bir), yılda 2 kez ve gerektiğinde toplanır.

 1. 7.      YETKİLER:
 • Başkan ve Üyeler; Ekip tarafından alınan kararları uygular ve uygulatır.
 1. 8.      KATILIMCILAR:

İlaç Yönetimi Ekibi: Başhekim Yardımcısı (Ekip Başkanı), Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı,  Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı ve Eczacı (Ekip Sekretaryası) katılımı ile oluşur.

 1. 9.      İLGİLİ DOKÜMANLAR:

9.1   “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” 27.06.2015 tarih ve 29399 sayılı (SHKS Versiyon 5)

E-Randevu E-Laboratuvar
Anasayfa Kurumsal Hizmetlerimiz Hekimlerimiz Tanı ve Tedavi Ünitelerimiz İnsan Kaynakları İletişim
Batman Hastanesi Facebook Batman Hastanesi Twitter Instagram Moryum Yazılım & Grafik